Giải pháp "khoai tây"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Năm 2005, Đại hội đồng LHQ ra nghị quyết, lấy năm 2008 là Năm Quốc tế khoai tây (IYP). Từ Peru (Nam Mỹ), thế kỷ 16 người Tây Ban Nha đã mang khoai tây về châu Âu để nuôi người nghèo và chăn nuôi.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120588&sub=85&top=45