“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

    Gốc

    Kỳ 2: Thân với Lansdale được lợi gì?"Tốt lắm, anh muốn sang Mỹ học về quân sự hay về dân sự đều được cả. Tôi hoàn toàn ủng hộ", Lansdale nói với Phạm Xuân Ẩn.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/4/10/233950.tno