Giải Bkit Open Games 2008

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hưởng ứng tuần lễ CNTT BK-ITWEEK 2008 vào tháng 3/2008, BKIT Open Games 2008 được tổ chức với quy mô lớn hơn, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn hơn.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8911&t=pcolarticle