Gia Lai chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019-2024) và gặp mặt các điển hình tiên tiến. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chủ trì hội nghị.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-chung-tay-xay-dung-the-tran-bien-phong-toan-dan-vung-chac-post267633.html