Gia hạn thời gian giao dịch với đất chưa có giấy chứng nhận

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhà đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) được gia hạn thời gian giao dịch dân sự đến ngày 1-1-2010 thay vì 1-1-2008 (theo qui định tại Điều 66 Nghị định 84/CP).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/155775