Gần 52 tỉ đầu tư cho Tân Trào

    Gốc

    Hanoinet - Một trong những nội dung chủ yếu trong dự án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tỉnh Tuyên Quang đầu tư là xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa ở khu Tân Trào, nhằm trở thành điểm du lịch quốc gia.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=25963