Eurocom mong muốn hợp tác khai thác vệ tinh với Việt Nam

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Phó chủ tịch điều hành Eurocom, ông Shorer thăm Việt Nam trong 2 ngày 10 và 11/3/2008, làm việc với một số đối tác như VTI, VDC và FPT.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9366&t=pcolarticle