Bồi dưỡng giáo viên Thái Bình chuẩn bị triển khai chương trình mới

Bồi dưỡng giáo viên Thái Bình chuẩn bị triển khai chương trình mới

Các thầy cô giáo tỉnh Thái Bình vừa tham gia bồi dưỡng trực tuyến 2 mô đun về 'Tìm hiểu Chương trình GDPT...
Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Không thể thiếu vai trò giáo viên cốt cán

Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Không thể thiếu vai trò giáo viên cốt cán

Sơn La: Tập huấn cho hơn 500 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán

Sơn La: Tập huấn cho hơn 500 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán

Bồi dưỡng kiến thức vận động quần chúng cho lực lượng cốt cán

Dạy chương trình mới, giáo viên phải học cách thoát ly 'lối mòn'

Dạy chương trình mới, giáo viên phải học cách thoát ly 'lối mòn'

Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, tập huấn giáo viên

Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, tập huấn giáo viên

Đột phá trong công tác bồi dưỡng giáo viên

Đột phá trong công tác bồi dưỡng giáo viên

Đổi mới Chương trình GDPT bậc THCS: Khó cho giáo viên?

Đổi mới Chương trình GDPT bậc THCS: Khó cho giáo viên?

Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểu mới, giáo viên hào hứng học online đến tận 12h đêm

Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểu mới, giáo viên hào hứng học online đến tận 12h đêm

Chương trình mới đã hoàn thành bồi dưỡng 3 modul vượt chỉ tiêu

Chương trình mới đã hoàn thành bồi dưỡng 3 modul vượt chỉ tiêu

Trên 90% giáo viên hài lòng với các hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên

Trên 90% giáo viên hài lòng với các hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên

Thay đổi lớn về năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt

Thay đổi lớn về năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt

Tự bồi dưỡng: Giáo viên tự thăng hạng cá nhân

Trường ĐHSP Hà Nội ứng dụng công nghệ trong bồi dưỡng giáo viên

Trường ĐHSP Hà Nội ứng dụng công nghệ trong bồi dưỡng giáo viên

Cứ phải học đi, học lại những kiến thức đã cũ thầy cô nào không mệt mỏi?

Cứ phải học đi, học lại những kiến thức đã cũ thầy cô nào không mệt mỏi?

Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở GD PT: Không để số lượng ảnh hưởng đến chất lượng

Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở GD PT: Không để số lượng ảnh hưởng đến chất lượng

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Phòng dịch hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học

Tập huấn chỉ đọc lại, giáo viên ở nhà tự nghiên cứu chương trình mới còn hơn

Tập huấn chỉ đọc lại, giáo viên ở nhà tự nghiên cứu chương trình mới còn hơn

Tập huấn CTGDPT mới cho 581 giáo viên cốt cán Tiểu học 3 tỉnh miền Trung

Tập huấn CTGDPT mới cho 581 giáo viên cốt cán Tiểu học 3 tỉnh miền Trung

Thực hiện chương trình mới: Tăng tốc bồi dưỡng giáo viên

Thực hiện chương trình mới: Tăng tốc bồi dưỡng giáo viên

Bồi dưỡng giáo viên: Bảo đảm 'đồng tốc' giữa Bộ; sở GD&ĐT và trường sư phạm

Bồi dưỡng giáo viên: Bảo đảm 'đồng tốc' giữa Bộ; sở GD&ĐT và trường sư phạm

200 cán bộ quản lý cốt cán trường THCS được bồi dưỡng về quản trị tài chính

200 cán bộ quản lý cốt cán trường THCS được bồi dưỡng về quản trị tài chính

Tháo gỡ khó khăn trong quản trị tài chính ở các trường phổ thông

Tháo gỡ khó khăn trong quản trị tài chính ở các trường phổ thông

Quản trị tài chính theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình

Quản trị tài chính theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình

Hỗ trợ giáo viên làm chủ phương pháp để triển khai chương trình mới

Hỗ trợ giáo viên làm chủ phương pháp để triển khai chương trình mới

Tập huấn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cho cán bộ, giáo viên bậc THPT

Đổi mới giáo dục không thể thành công nếu giáo viên vẫn dạy theo cách cũ

Đổi mới giáo dục không thể thành công nếu giáo viên vẫn dạy theo cách cũ

Hơn 300 nghìn giáo viên phổ thông được tập huấn về chương trình mới

Hơn 300 nghìn giáo viên phổ thông được tập huấn về chương trình mới

Cả nước đang thiếu hơn 70.000 giáo viên mầm non, phổ thông

Cả nước đang thiếu hơn 70.000 giáo viên mầm non, phổ thông

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên cốt cán 3 tỉnh miền Trung

Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên cốt cán 3 tỉnh miền Trung

Hơn 1.600 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông miền Bắc hoàn thành bồi dưỡng về quản trị nhân sự

Hơn 1.600 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông miền Bắc hoàn thành bồi dưỡng về quản trị nhân sự

Hơn 1.600 cán bộ quản lý cơ sở GDPT hoàn thành bồi dưỡng về quản trị nhân sự

Hơn 1.600 cán bộ quản lý cơ sở GDPT hoàn thành bồi dưỡng về quản trị nhân sự