ESA có khoang riêng trên ISS

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Cơ quan nghiên cứu không gian châu Âu (ESA) đang mong chờ ngày phóng khoang thí nghiệm Columbus lên vũ trụ, từ vai trò người thuê thời vụ thành chủ nhân toàn phần của một khu.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Khoahoc/32649/default.aspx