Êcuađo gửi đơn xin tái gia nhập OPEC

    Gốc

    Ngày 19/10, Êcuađo đã gửi đơn xin tái gia nhập Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sau 15 năm rút khỏi tổ chức này.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219097/Default.aspx