Được cấp sổ đỏ không cần chờ hoàn thành toàn bộ dự án

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất cho từng bất động sản riêng lẻ hội đủ điều kiện mà không cần chờ hoàn chỉnh dự án.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192185