Dừng tiêm vắc xin phòng bệnh trên gia súc do phản ứng thuốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau khi xảy ra sự việc, Chi Cục thú y tỉnh đã dừng tiêm vác xin phòng bệnh trên gia súc tại huyện Sông Lô, nơi có nhiều trâu bò chết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=145835