Đừng nên dùng roi dạy con!

    Gốc

    Hanoinet - Phạt là hình thức để uốn nắn hành vi sai trái của bé. Khi bị phạt, bé sẽ tự nhận biết đó là hành vi không được phép tái phạm trong thời gian tới.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=100277