Đưa nội dung giáo dục địa phương đến học sinh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Việc đưa nội dung giáo dục địa phương vào các môn học giúp học sinh hiểu biết và gắn bó với quê hương. Bài học gần gũi với cuộc sống diễn ra xung quanh cũng khiến học sinh hứng thú hơn với việc học tập.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=84977