Du học tại Phần Lan: Miễn học phí 100%

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Theo học tại Phần Lan, sinh viên Việt Nam được miễn học phí cho toàn bộ khóa học, chỉ tự lo chi phí sinh hoạt (khoảng 3.500 - 5.000 euro). Ngoài ra, sinh viên được làm thêm trong suốt quá trình học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được ở lại làm việc 1 năm tại Phần Lan.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/Duhoc/2008/1/9/221997.tno