Du học sinh náo nức đón Tết giữa trời Tây

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Những năm đầu còn được về ăn Tết với gia đình, sau thì ở lại cùng các bạn khác. Nhớ nhà lắm!" - một du học sinh bùi ngùi tâm sự.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=39841