Đội tuyển bơi quốc gia chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh

    Gốc

    ND - Đội tuyển bơi quốc gia đã bước vào tập luyện trở lại tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia II với thành phần đội gồm các vận động viên: Trần Thị Thuận, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Tý và Võ Thái Nguyên.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116321&sub=136&top=46