Đối thoại trực tiếp để giải quyết dứt điểm

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII, Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum kiến nghị UBND tỉnh khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri cần chỉ đạo kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ ảnh hưởng, tính cấp thiết của kiến nghị để có trả lời, giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Đối với các kiến nghị đã được UBND tỉnh giải quyết, trả lời nhưng cử tri không đồng ý, còn bức xúc và tiếp tục kiến nghị, cần kiểm tra thực tế, xét thấy cần thiết thì tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết dứt điểm.

Phối hợp kiểm tra thực tế, trực tiếp gặp gỡ cử tri

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XII, Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum ghi nhận: UBND tỉnh đã tiếp nhận, khẩn trương phân loại, giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (chỉ định rõ đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp) kiểm tra, rà soát, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy kiến nghị trong một cuộc tiếp xúc với đại biểu dân cử. Ảnh T.H

Cử tri xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy kiến nghị trong một cuộc tiếp xúc với đại biểu dân cử. Ảnh T.H

Trong 86 kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã thông tin, giải trình với cử tri 64 kiến nghị (chiếm 74,4%); xem xét giải quyết, trả lời 22 kiến nghị (chiếm 25,6 %). Đến nay, có 9 kiến nghị đã được giải quyết xong (chiếm 40,9%), 8 kiến nghị đang giải quyết (chiếm 36,4%) và 5 kiến nghị sẽ giải quyết (chiếm 22,7%). Nội dung giải quyết, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, bảo đảm tính pháp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối các nguồn lực hiện có của tỉnh và các địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum ghi nhận việc các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã phối hợp kiểm tra thực tế tại các nhà máy, công trình thủy lợi, đường giao thông...; trực tiếp gặp gỡ cử tri và nhân dân nên việc trả lời, giải quyết được kịp thời, thể hiện trách nhiệm cao, được cử tri, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Như: kiểm tra thực tế công trình thủy lợi tuyến kênh đập Bà Tri, huyện Đăk Hà; hồ chứa Đăk Rơ Ngát, huyện Đăk Tô; hiện trạng lưới điện tại khu vực các thôn Đăk Giằng, Tà Pook và Cà Nhẩy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; kiểm tra xác minh tình trạng ô nhiễm môi trường tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Glei...

Vẫn còn kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, thỏa đáng

Tuy nhiên, qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy vẫn còn nhiều kiến nghị không rõ địa chỉ, nội dung chưa chính xác, hoặc liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của các cơ quan có thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp huyện vẫn được các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, gửi về Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giải quyết, trả lời, dẫn đến việc chuyển kiến nghị và thời gian trả lời bị kéo dài.

Vẫn còn một số kiến nghị, trong đó có kiến nghị nhiều lần, chưa được UBND tỉnh và các ngành chức năng giải quyết dứt điểm, trả lời chưa thỏa đáng nên cử tri tiếp tục kiến nghị. Như: giải quyết 5ha đất giao cho Lâm trường Kon Tum (tại tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum); thực hiện quy hoạch khu vực đường Trương Quang Trọng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; sửa chữa, khắc phục hệ thống kênh công trình đập Bà Tri (ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà) để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất; sửa chữa tuyến đường ĐH53 (đoạn từ ngã 3 Ngọc Tụ đến hết xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô) bị bong tróc, hư hỏng nặng…

Trên thực tế, lãnh đạo UBND và các cơ quan chuyên môn của cấp huyện, xã một số nơi khi tham dự TXCT không nắm chắc chủ trương, quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương, nên khi cử tri có ý kiến, kiến nghị không thông tin, giải trình được. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương, đơn vị liên quan có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, nhất là việc kiểm tra, đánh giá thực trạng vấn đề cử tri kiến nghị, nên chưa tham mưu giải quyết, trả lời dứt điểm kiến nghị của cử tri. Do đó, cử tri thiếu thông tin, hiểu chưa thấu đáo các chủ trương, chính sách liên quan đến lợi ích của cộng đồng và cá nhân nên tiếp tục kiến nghị. Nhất là các chủ trương về quy hoạch, bồi thường và các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng, tính cấp thiết của kiến nghị

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp nhận, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Trước mắt, chỉ đạo đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan tập trung kiểm tra, tham mưu giải quyết, trả lời dứt điểm các kiến nghị đã được UBND tỉnh giải quyết, trả lời nhưng chưa có kết quả cuối cùng. Sau khi trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri, phải kịp thời tổng hợp, phân loại, làm rõ: kiến nghị đã được giải quyết xong; kiến nghị đang giải quyết; kiến nghị sẽ giải quyết; kiến nghị giải trình, thông tin lại với cử tri.

UBND tỉnh khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, cần chỉ đạo kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ ảnh hưởng, tính cấp thiết của kiến nghị để có trả lời, giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết, trả lời của chính quyền cấp huyện, cần có nhắc nhở, lưu ý kịp thời để các địa phương đề cao trách nhiệm, không chuyển lòng vòng, gây bức xúc cho cử tri. Đối với các kiến nghị đã được UBND tỉnh giải quyết, trả lời nhưng cử tri không đồng ý, còn bức xúc và tiếp tục kiến nghị, cần kiểm tra thực tế, nếu xét thấy cần thiết thì tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết dứt điểm. Như: kiến nghị về việc giải quyết 5ha đất giao cho Lâm trường Kon Tum (tại tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum); thanh lý vườn cây cao su theo hợp đồng giao khoán giữa Nông trường Cao su Sa Sơn với các hộ dân xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh…

HẢI MINH

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-dong-nhan-dan/doi-thoai-truc-tiep-de-giai-quyet-dut-diem-i341286/