Đôi nam nữ đi chơi cùng khóa số 8 và dùi cui điện

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ (HN) đã phát hiện Lợi và Ánh mang theo một dùi cui điện, còi ủ và một chiếc khóa số 8 nên đã yêu cầu đôi nam nữ về trụ sở để làm rõ. Trên đường đi, đôi nam nữ này đã hối lộ tổ công tác 1 triệu đồng...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/3/87245.cand