Đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề

Trong năm 2022, Đảng ủy cơ sở Sở Xây dựng chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc và đặc biệt là tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ. Đây là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ, phát huy tính sáng tạo của đảng viên.

Thí sinh thực hiện phần thi thuyết trình tại Hội thi sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ cơ sở Sở Xây dựng

Thí sinh thực hiện phần thi thuyết trình tại Hội thi sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ cơ sở Sở Xây dựng

Sau khi quán triệt việc thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐUK ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện một số giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đến năm 2025, nội dung sinh hoạt phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khắc phục triệt để tình trạng rập khuôn, máy móc, hình thức trong sinh hoạt. Năm 2022, Đảng ủy cơ sở Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tại đơn vị, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc và đặc biệt là tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ. Đây là giải pháp khắc phục hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác tại đơn vị; đồng thời thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Để buổi sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực đối với các đảng viên, ngay từ đầu năm, từng chi bộ đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cụ thể cho từng quý, phân công cụ thể từng đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị đề cương, nội dung chuyên đề, chi ủy góp ý vào dự thảo chuyên đề của đảng viên được phân công thực hiện, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề và định hướng tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã trở thành nền nếp, nội dung và cách thức tổ chức buổi sinh hoạt được thực hiện một cách bài bản có khoa học, phù hợp với chuyên môn và phát huy tính sáng tạo của đảng viên.

Điểm mới trong năm 2022 tại Đảng bộ cơ sở Sở Xây dựng là tổ chức Hội thi sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ, Đảng ủy có sự chuẩn bị, phân công, bám sát tình hình hoạt động thực tế của chi bộ, đảng bộ để xây dựng yêu cầu cho nội dung sinh hoạt, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm của ngành; thông tin kịp thời về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại Hội thi sinh hoạt chuyên đề năm 2022, các chi bộ trực thuộc đã thành lập đội dự thi với nội dung: Phân tích khái quát Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; vận dụng, liên hệ thực tiễn gắn với nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của người công chức, viên chức Sở Xây dựng; các chuyên đề được các đội trình bày dạng file trình chiếu, kết hợp các video clip, hoạt cảnh, đảng viên trong đơn vị tham gia tương tác với người thuyết trình và đóng góp những ý kiến bổ ích, thiết thực thể hiện trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nội dung chuyên đề... Qua đó, góp phần cho nội dung trình bày được phong phú, dễ tiếp cận và thể hiện nhiều sắc thái, ý tưởng thuyết trình. Theo đó, các đội dự thi đã thể hiện được trách nhiệm của ngành trong thực hiện nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, quy hoạch các công trình xây dựng, phát triển đô thị, thành phố thông minh, số hóa..., góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI.

Đảng viên Nguyễn Thanh Hóa - Chi bộ 4 chia sẻ: “Qua những kỳ sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ và Hội thi sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ đã giúp cho cán bộ, đảng viên Sở Xây dựng gắn kết tinh thần đoàn kết nội bộ, rèn luyện khả năng thuyết trình, khả năng nghiên cứu, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, tạo không khí sinh động, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của đơn vị”.

THANH TUYỀN

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/doi-moi-hinh-thuc-noi-dung-sinh-hoat-chuyen-de-109022.aspx