Đọc nhanh

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Khoảng 100.000 người đang được sơ tán khỏi một vùng hồ nguy hiểm ở thị trấn Bắc Xuyên, nơi các binh lính Trung Quốc đang tích cực đào một cửa cống khổng lồ nhằm thoát nước cho hồ Đường Gia Sơn có nguy cơ bị vỡ và tràn ngập. (Reuters)

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/226327.asp