Doanh thu thương mại dịch vụ đạt hơn 70,6 ngàn tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND thành phố Long Khánh, trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, xây dựng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Thu ngân sách đạt 63,9% dự toán tỉnh giao, đạt 60,7% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Một số nguồn thu đạt cao như: thuế ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường; chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng nửa đầu năm ước đạt hơn 70,6 ngàn tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân.

Đào Lê

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/trang-dia-phuong/202406/doanh-thu-thuong-mai-dich-vu-dat-hon-706-ngan-ty-dong-2e5504a/