Đoạn kết đẹp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - 14 vở kịch tham dự Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc 2008 chính thức kết thúc những ngày công diễn. Nếu như 6 vở diễn đầu tiên đem lại nhiều thất vọng cho người xem hơn là hy vọng về sự đổi mới thì 8 vở tiếp theo đã tạo nên cái kết đẹp về một liên hoan vì đông đảo công chúng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=114830