Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản VN thăm Tuynidi và Xyri

    1 đăng lạiGốc

    Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Phạm Tất Thắng dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Tuynidi và Xyri từ ngày 29/10 đến ngày 8/11.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/222159/Default.aspx