Đổ xô làm thẩm mỹ giải hạn

    Gốc

    Hanoinet - Chẳng những ở thành thị, mà phong trào đi làm thẩm mỹ “giải hạn” còn lan nhanh đến những vùng nông thôn hẻo lánh...

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=79993