Diễn đàn Game Thủ liên thông với dịch vụ của FPT Online

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Bắt đầu từ 12/6, thành viên Diễn đàn Game Thủ có thể dùng chính tài khoản của mình để tham gia tất cả cộng đồng mạng và chơi các game của FPT Online.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/06/3B9AE50E