Đi tìm giải pháp quản lý minh bạch bất động sản (phần 2)

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Những khó khăn cũng nảy sinh trong vấn đề bán trước. Gần đây, một số dự án ở Tp.HCM khi tiến hành bán trước, họ...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/14/020812/5370