Di dời hơn 10.000 dân

    Gốc

    (NLĐO)- Vào sáng ngày 3-10, Ban PCLB tỉnh đã tổ chức di dời người dân thuộc các địa phương ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, huyện Bố Trạch di dời 607 hộ (gần 2.250 người); Quảng Trạch 943 hộ (trên 4.700 người). Theo kế hoạch toàn tỉnh sẽ di dời trên 2.000 hộ (gần 10.600 người).

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/204003.asp