Đêm nhạc Khi ta hai mươi

    Gốc

    ND - Đêm nhạc Nguyễn Văn Hiên mang chủ đề Khi ta hai mươi diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh tối 25-5.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122802&sub=134&top=43