Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong đó, đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp.

Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn về quy mô của trường tiểu học như sau: trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 40 lớp (thay cho tối đa 30 lớp như quy định hiện hành tại Thông tư số 13). Trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 05 lớp "bảo đảm mỗi lớp có một phòng học riêng; có thể sử dụng làm nơi nghỉ trưa cho học sinh (nếu có); được trang bị đầy đủ: bàn, ghế học sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho học sinh; bàn, ghế giáo viên; bảng lớp; hệ thống đèn và hệ thống quạt; hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học".

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/de-xuat-truong-tieu-hoc-co-toi-da-40-lop-234181.htm