Đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

    Báo VTC News
    Gốc

    Các đại biểu tham dự hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải và Thông tư hướng dẫn thực hiện đều thống nhất là cần lấy nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường để tái đầu tư bảo vệ môi trường.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254558/Default.aspx