Để tích trữ thực phẩm đúng cách

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Rau được tích trữ phải là rau tốt, “khỏe mạnh”, được rửa sạch trước khi cho vào tủ lạnh. Rau bảo quản thường không ngon do bị héo, lượng đường và chất khô bị tiêu hao nên chỉ tích trữ rau quả trong trường hợp cần thiết. Khi bảo quản nên phân loại riêng từng thứ một,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=34&NewsId=108829