Để tạo lập đội ngũ nhân viên can đảm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cần tận dụng năng lực và thế mạnh của các nhân viên bằng cách giao phó cho họ một nhiệm vụ hay dự án mới không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=130653