Dậy thì từ thủa lên 3

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Một bé gái Anh đã phát triển các dấu hiệu dậy thì từ lúc 3 tuổi trong khi độ tuổi dậy thì thông thường là 9 – 14 (đối với nữ).

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenla//35626/default.aspx