Đầu tư 661,5 tỷ đồng để bảo tồn và phát triển làng nghề Quảng Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Sáng nay 15.1, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề giai đoạn 2008 - 2020 của tỉnh với tổng mức đầu tư là 661,5 tỷ đồng đã được phê duyệt.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=37481