Dầu lửa - thử thách của thế giới

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Theo ước tính, đến giữa thế kỷ này, dân số thế giới sẽ tăng thêm khoảng 50% và đạt con số 9 tỷ người. Trong vòng 30 năm tới, số lượng ô tô sẽ tăng gấp đôi, lên tới 2 tỷ chiếc, do các quốc gia đang phát triển tiến nhanh tới hiện đại hóa; lượng máy bay phản lực dân dụng cũng sẽ tăng gấp đôi, đạt khoảng 36.000 chiếc trong vòng 20 năm nữa.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/hosotulieu/2008/5/150920