Đất và Tiền

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hai trong những vấn đề trọng yếu đặt ra đầu tiên trong buổi chất vấn có truyền hình trực tiếp từ Hội nghị giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND và những vấn đề cử tri quan tâm của Thủ đô là Tiền và Đất, liên quan đến những công trình lớn trong chương trình 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/147807