Đạt kết quả ấn tượng cả về quy mô và chất lượng

  Đại Biểu Nhân Dân
  918 liên quanGốc

  Ngày 29.4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Năm 2021, công tác quản trị điều hành của VietinBank có những thay đổi mạnh mẽ theo hướng chủ động, thúc đẩy tư duy quản lý linh hoạt, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung; đồng thời bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương, có giám sát chặt chẽ. Nhờ đó, VietinBank đã đạt được những kết quả tích cực cả về quy mô và hiệu quả, hoàn thành và vượt các mục tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao, tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

  Hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu quan trọng

  Năm 2021, tăng trưởng tín dụng của VietinBank là sự tăng trưởng có chọn lọc, hiệu quả; tăng trưởng vào các khu vực địa bàn trọng tâm, trọng điểm, các ngành, lĩnh vực có tiềm năng. Dư nợ tín dụng tại thời điểm 31.12.2021 đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2020. Trong đó, dư nợ tăng trưởng tập trung vào các phân khúc khách hàng có tỷ suất sinh lời cao, tỷ trọng dư nợ bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục được cải thiện.

  Kết thúc năm 2021, nguồn vốn huy động thị trường I hợp nhất đạt 1,16 triệu tỷ đồng, tăng hơn 17,3% so với năm 2020. Nguồn vốn CASA thị trường I tiếp tục được cải thiện, tăng hơn 20% so với năm 2020. Kết quả này cho thấy,VietinBank đã thực hiện cân đối vốn hiệu quả, điều hành tăng trưởng nguồn vốn phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng trên cơ sở đảm bảo các hệ số an toàn thanh khoản, tối ưu hóa cơ cấu vốn để kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả thu nhập lãi thuần.

  Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Trần Minh Bình phát biểu

  Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Trần Minh Bình phát biểu

  VietinBank cũng đã thực hiện đa dạng hóa cơ cấu thu nhập, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.Năm 2021, VietinBank đã triển khai các chủ điểm kinh doanh theo hướng cung cấp giải pháp dịch vụ tài chính ngân hàng toàn diện cho khách hàng, lấy khách hàng là trung tâm, trở thành ngân hàng phục vụ chính và đáp ứng nhu cầu của toàn bộ hệ sinh thái của khách hàng với các quy trình xử lý đơn giản, thời gian xử lý giao dịch nhanh. Theo đó, tỷ lệ thu ngoài lãi năm 2021 đạt 21,4%, trong đó tăng trưởng thu phí tài trợ thương mại, phí bảo lãnh, lợi nhuận hoạt động kinh doanh ngoại tệ (KDNT) của ngân hàng rất tích cực. VietinBank tiếp tục đứng top đầu về cả doanh số và thị phần KDNT trên thị trường, góp phần cải thiện cơ cấu thu nhập của VietinBank theo hướng bền vững.

  Đặc biệt, năm 2021 chất lượng nợ, thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro được VietinBank kiểm soát chặt chẽ và đạt kết quả ấn tượng. Công tác quản trị rủi ro, công tác dự báo, nhận diện các khách hàng tiềm ẩn rủi ro, chủ động xây dựng các kịch bản chất lượng nợ được tăng cường. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1,26%. Cũng trong năm này, VietinBank chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ bao nợ xấu hợp nhất tại thời điểm 31.12.2021 đạt 180,4%.

  Bên cạnh đó, VietinBank chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng, quản trị chi phí và đạt mức tốt nhất trong nhiều năm qua. Tỷ lệ CIR được kiểm soát tốt, ở mức 32,3%. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên được nâng lên rõ rệt. Năm 2021,các công ty con, ngân hàng con và công ty liên kết hoạt động hiệu quả, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 22% so với năm 2020.

  Đoàn chủ tọa Đại hội

  Đoàn chủ tọa Đại hội

  Năm 2021, VietinBank chủ động cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank năm 2021 đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2020. Đặc biệt, tháng 7.2021, VietinBank đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt các năm 2017 - 2019 và hiện là ngân hàng lớn thứ hai trong Ngành về vốn điều lệ. Qua đó tạo tiền đề giúp VietinBank nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.

  Đặt mục tiêu tăng trưởng từ 5-10%

  Bước sang năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước có sự phục hồi và dần tăng trưởng trở lại, VietinBank tiếp tục tập trung các nguồn lực để triển khai mạnh mẽ các các chủ điểm kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng đột phá, triển khai thực hiện có kết quả chiến lược dài hạn và các mục tiêu, kế hoạch của năm 2022.

  Cụ thể, VietinBank dự kiến các chỉ tiêu tài chính năm 2022 về tổng tài sản sẽ tăng trưởng từ 5% - 10%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng 8% - 10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng theo Thông tư 02: < 1,8%; lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng trưởng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  Về Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (tiền mặt, cổ phiếu) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật; các tỷ lệ an toàn hoạt động: Tuân thủ quy định của NHNN.

  Toàn cảnh Đại hội

  Toàn cảnh Đại hội

  Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thành - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 với sự thống nhất cao.

  Đến 31.3.2022, quy mô tổng tài sản tại của VietinBank đạt 1.663.730 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng đạt 1.213 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so 31.12.2021. Thu nhập hoạt động tăng trưởng 8,9% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý là thu xử lý rủi ro và thu KDNT tăng trưởng tương ứng 163% và 130% so với cùng kỳ 2021. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.877 tỷ đồng, tăng trưởng 328% so cùng kỳ 2021. Chi phí DPRR tín dụng trong Quý I.2022 khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3 nghìn tỷ đồng (tương đương tăng 228%) so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 180% năm 2021 lên hơn 190%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý I.2022 đạt hơn 5,8 nghìn tỷ đồng.

  Đức Kiên

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dat-ket-qua-an-tuong-ca-ve-quy-mo-va-chat-luong-bzwkhnpjrn-82885