Đào tạo 800 điều dưỡng viên cho bệnh viện và xuất khẩu lao động

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trường Cao đẳng (CĐ) Nguyễn Tất Thành vừa ký kết chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội với Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Nguyễn Hoàng, Công ty Truyền thông Nhật Bản, Trường Cao đẳng Việt Mỹ để đào tạo nhân lực có trình độ kỹ thuật, tay nghề và ngoại ngữ

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2007/12/137214