Đàn voi nhà trước nguy cơ... tan đàn

    Gốc

    Đắc Lắc là địa phương duy nhất ở nước ta vốn có truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng và có đàn voi nhà đông tập trung ở các huyện Buôn Đôn, Lắc, Ea Súp, Krông Năng. Nhưng gần 20 năm nay, voi nhà già yếu chết đi ngày càng tăng, mà không có nguồn thay thế đã đe dọa sự tồn tại của đàn voi nhà Việt Nam

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/6/154960