Da nhân tạo

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sắp tới đây, một loại da nhân tạo giống như da thật sẽ được sản xuất rộng rãi nhờ vào phương pháp mới do các nhà khoa học Đức giới thiệu.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081213205431.aspx