Đà giảm của lãi suất vẫn chưa dừng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tuy mặt bằng LS đã giảm gần 60% so với mức cao nhất vào giữa năm 2008 (từ 18%/năm còn 7-8%/năm), nhưng theo dự báo của các chuyên gia, vẫn chưa phải là... đáy. LS sẽ còn giảm thêm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=118720