Cúp xe đạp: Tăng "lượng" nhưng không tăng "chất"!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các cuộc đua trong nước gần đây không chỉ tăng về số lượng mà còn cả ở quy mô tổ chức nhưng về chất lượng, phong trào xe đạp VN gần như chẳng cải thiện được là bao.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=26&NewsId=46060