Cùng làm, cùng hưởng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trước đây, mỗi khi bàn đến lợi ích kinh tế giữa nông dân và doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế đều cho rằng tự hai bên phải biết liên kết với nhau để cùng làm, cùng hưởng. Thế nhưng, thực tế thực hiện lại không hề đơn giản khi liên tục xảy ra những hậu quả xấu phát sinh từ mâu thuẫn lợi ích giữa doanh nghiệp và nông dân

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/239522.asp