Cuba: Lệnh cấm vận của Mỹ sẽ không còn tác dụng?

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Việc phát hiện những mỏ dầu hỏa mới với trữ lượng lớn và sự kiện Liên minh châu Âu chính thức nối lại các quan hệ hợp tác với Cuba vào ngày 23/10 đang mở ra nhiều triển vọng lớn lao cho hòn đảo tự do hướng đến tương lai phát triển, giảm thiểu những tác động tiêu cực do lệnh cấm vận phi lý của Mỹ áp đặt suốt gần 50 năm qua.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/11/67785.cand