Cột mốc cũng bị rút ruột

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Qua kiểm tra ngẫu nhiên thì rất nhiều cột mốc lộ giới trên các tuyến tỉnh lộ Vĩnh Long chỉ được cắm sâu vào lòng đất rồi tráng phủ một lớp mỏng bê tông bên trên. Điều đáng ngại, đơn vị thi công không thực hiện đúng thiết kế nhưng được nghiệm thu và quyết toán đầy đủ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/10/77590.cand