Công trình xây dựng có phép đạt trên 90%

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Trần Khắc Hạ- Chánh thanh tra xây dựng quận Đống Đa cho biết nhờ kiện toàn bộ máy thanh tra xây dựng nên công tác thanh tra, kiểm tra đã được xiết chặt và số công trình xây dựng có phép của quận đã đạt trên 90%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=55601