Công tố viên chỉ đề nghị giảm án cho các bị cáo vụ "động lắc 189V Bùi Thị Xuân"

    Gốc

    Tranh luận với đại diện VKS, các luật sư khẳng định, việc buộc tội các bị cáo theo tội danh tòa đưa ra là hoàn toàn sai, bởi không hề có căn cứ nào để chứng minh hành vi phạm tội này của các bị cáo. Những câu hỏi tranh luận của các luật sư cuối cùng vẫn không được đại diện VKS đáp ứng, mà chỉ xin giữ nguyên quan điểm buộc tội.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/11/79018.cand