Công nghiệp Sông Đà chốt danh sách phát hành cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HASTC) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=ca8b9544253ad6&page=category