“Con yêu cha!”

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Hồi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi không có nhiều tiền, nhưng họ cho chúng tôi một thứ còn quý hơn, đó là thời gian của họ. Bất cứ khi nào ở bên cha mẹ, tim tôi lại tràn ngập tình yêu thương và ngưỡng mộ. Nhiều lần tôi muốn nói với cha “con yêu cha!” nhưng lại không thể thốt nên lời.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/229572.asp